אם אתה זקוק למידע נוסף או שיש לך שאלות לגבי תנאי השירות שלנו, אנא אל תהסס לפנות אלינו בדוא"ל בכתובת http://realtyww.info/contact.

מבוא

תנאים והגבלות אלה מסדירים את השימוש שלך באתר זה; על ידי שימוש באתר זה, אתה מקבל את התנאים וההגבלות במלואם וללא הזמנה. אם אינך מסכים עם התנאים וההגבלות או חלק כלשהו מהתנאים וההגבלות האלה, אסור לך להשתמש באתר זה.

עליך להיות בן 18 [שמונה עשרה] שנים לפחות כדי להשתמש באתר זה. על ידי שימוש באתר זה ובהסכמת לתנאים ולהגבלות אלה, אתה מתחייב ומצג שאתה בגיל 18 לפחות.

מונחים מוגדרים

"אתר" פירושו האתר הנוכחי בו אתה גולש.

רישיון לשימוש באתר

אלא אם כן צוין אחרת, בבעלות אתר ו / או בעלי רישיונותיו זכויות הקניין הרוחני המתפרסמות באתר זה וחומרים המשמשים באתר. בכפוף לרישיון שלהלן, כל זכויות הקניין הרוחני הללו שמורות.

אתה רשאי להציג, להוריד לצרכי מטמון בלבד ולהדפיס דפים, קבצים או תוכן אחר מהאתר לשימושך האישי, בכפוף למגבלות המפורטות להלן ובמקומות אחרים בתנאים והגבלות אלה.

אסור לך:

 • לפרסם מחדש חומרים מאתר זה לא במדיה מודפסת או במסמכים דיגיטליים או במסמכים (כולל פרסום מחדש באתר אחר) למעט שיטות שיתוף המסופקות על ידי אתר אינטרנט;
 • למכור, להשכיר או חומר רישיון משנה מאתר האינטרנט;
 • להציג כל חומר מהאתר בציבור למעט שיטות שיתוף המסופקות על ידי האתר;
 • לשחזר, לשכפל, להעתיק או אחר לנצל חומר באתר זה למטרה מסחרית;
 • לערוך או לשנות בכל דרך אחרת כל חומר באתר;
 • הפצה מחדש של חומר מאתר זה - למעט תוכן שזמין באופן ספציפי ומפורש להפצה מחדש; או
 • לפרסם מחדש או לשכפל חלק כלשהו באתר זה באמצעות iframes או scrapers.

שימוש מקובל

אינך רשאי להשתמש באתר זה בכל דרך שגורמת, או עלולה לגרום, נזק לאתר או פגיעה בזמינותו או נגישותו של האתר או בכל דרך שהיא בלתי חוקית, בלתי חוקית, הונאה או מזיקה, או בקשר עם כל אי-חוקיות, מטרה או פעילות בלתי חוקית, תרמית או מזיקה.

אתה לא חייב להשתמש באתר זה כדי להעתיק, לאחסן, מארח, לשדר, לשלוח, שימוש, לפרסם או להפיץ כל חומר אשר מורכב מ( או צמוד) כל תוכנות ריגול, וירוסים מחשב, סוס טרויאני, תולעת, קשה לוגר, rootkit או אחר תוכנת מחשב זדונית.

אינך רשאי לבצע פעילויות איסוף נתונים שיטתיות או אוטומטיות באתר זה או ביחס אליו ללא הסכמה מפורשת בכתב.
זה כולל:

 • גרידה
 • כריית נתונים
 • חילוץ מידע
 • קצירת נתונים
 • 'מסגור' (iframes)
 • מאמר 'מסתובב'

אסור לך להשתמש באתר זה או באף חלק ממנו בכדי להעביר או לשלוח תקשורת מסחרית בלתי רצויה.

גישה מוגבלת

הגישה לאזורים מסוימים באתר זה מוגבלת. בעל אתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את הגישה לאזורים מסוימים באתר זה, או לפי שיקול דעתנו, את כל האתר הזה. אתר רשאי לשנות או לשנות מדיניות זו ללא הודעה מוקדמת.

אם בעל אתר מספק לך מזהה משתמש וסיסמא כדי לאפשר לך גישה לאזורים מוגבלים באתר זה או בתכנים או בשירותים אחרים, עליך לוודא שמזהה המשתמש והסיסמה נשמרים חסויים. אתה לבד אחראי לסיסמה שלך ולאבטחת זיהוי המשתמש.

בעל אתר רשאי להשבית את זיהוי המשתמש והסיסמה שלך לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר ללא הודעה או הסבר.

תוכן גולש

בתנאים אלה, "תוכן המשתמש שלך" פירושו חומר (כולל ללא טקסט הגבלה, תמונות, חומר שמע, חומר וידאו ואודיו ויזואלי חומר) שאתה שולח לאתר הזה, לכל מטרה.

אתה מעניק לבעלי אתרים רישיון עולמי, בלתי ניתן להחלפה, שאינו בלעדי, ללא תמלוגים, להשתמש, לשכפל, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את תוכן המשתמש שלך בכל מדיה קיימת או עתידית. אתה גם מעניק לאתר את הזכות לרישיון משנה של זכויות אלה, ואת הזכות להגיש תביעה בגין פגיעה בזכויות אלה.

אסור שתוכן המשתמש שלך יהיה בלתי חוקי או בלתי חוקי, אסור לפגוע בזכויות החוקיות של צד שלישי, ואסור לו להיות מסוגל להביא לעשייה משפטית בין נגדך או מול אתר אינטרנט או לצד שלישי (בכל מקרה על פי כל דין החל).

אין לשלוח כל תוכן משתמש לאתר, שהוא או היה אי פעם נושא של הליכים משפטיים מאוימים או בפועל או תלונה דומה אחרת.

בעל אתר שומר לעצמו את הזכות לערוך או להסיר כל חומר שנמסר לאתר זה, או המאוחסן בשרתים של אתר, או מתארח או מתפרסם באתר זה.

בעל אתר אינו מתחייב לפקח על הגשת תוכן כזה לאתר או לפרסום של תוכן כזה באתר זה.

לא ניתן כל ערבון

אתר זה מסופק "כמות שהוא" ללא כל מצג או אחריות, מפורשים או משתמעים. בעל האתר אינו מצהיר או מתחייב ביחס לאתר זה או למידע והחומרים המופיעים באתר זה.

מבלי לפגוע בכלליות הפסקה האמורה, בעל אתר אינו מתחייב כי:

 • אתר זה יהיה כל הזמן זמין, או זמין בכל; או
 • המידע באתר זה הוא מלא, נכון, מדויק או שאינו מטעה.

שום דבר באתר זה אינו מהווה, או נועד להוות, ייעוץ מכל סוג שהוא. אם אתה זקוק לייעוץ בכל נושא משפטי, פיננסי או רפואי, עליך להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.

מגבלות של חבות

בעל אתר לא יהיה אחראי כלפיך (בין אם על פי חוק המגע, דיני הנזיקין ובין אם בדרך אחרת) ביחס לתכנים או לשימוש באתר זה או באופן אחר בקשר לאתר זה:

 • כדי שהאתר ניתן ללא תשלום התמורה, לכל הפסד ישיר המידה;
 • לכל אובדן עקיף, מיוחד או תוצאתי; או
 • לכל הפסדים עסקיים, אובדן ההכנסות, הכנסות, רווחים או חסכונות צפויים, אובדן חוזים או קשרים עסקיים, אובדן מוניטין או רצון טוב, או אובדן או ההשחתה של מידע או נתונים.

מגבלות האחריות הללו חלות גם אם הודיע ​​לבעל האתר במפורש על האובדן הפוטנציאלי.

יוצאים מן הכלל

אין באף ויתור באתר זה לא יחריג או יגביל כל אחריות המשתמעת על פי חוק שלא יהיה כדין להחריג או להגביל; ושום דבר בהצהרת אתר זה לא יחריג או יגביל את האחריות של בעל האתר בגין:

 • מוות או נזק אישי שנגרם כתוצאה מרשלנות של בעל אתר או סוכניו, עובדים או בעלי מניות / בעלים;
 • הונאה או מצג שווא מצד האתר; או
 • לא משנה אם זה יהיה בלתי חוקי או בלתי חוקי לאתר להחריג או להגביל, או לנסות או להתיימר להחריג או להגביל את אחריותו.

סבירות

שימוש באתר זה, אתה מסכים שההכללות ומגבלות של אחריות שנקבעו בהצהרה באתר אינטרנט זה הנן סבירים.

אם אתה לא חושב שהם סבירים, אתה לא חייב להשתמש באתר זה.

צדדים אחרים

אתה מקבל כי כישות בערבון מוגבל, לבעלי אתרים יש אינטרס להגביל את האחריות האישית של נושאי המשרה ועובדיה. אתה מסכים כי לא תביא כל תביעה באופן אישי נגד נושאי המשרה או עובדי האתר בגין אובדן כלשהו שאתה סובל בקשר לאתר.

מבלי לפגוע בפסקה האמורה, אתה מסכים שמגבלות האחריות וההתחייבות המפורטות בכתב ויתור זה יגן על קציני האתר, עובדים, סוכנים, חברות בנות, ממשיכים, מקצים וקבלני משנה וכן על בעלי האתר.

הוראות בלתי ניתנים לאכיפה

אם הוראה כלשהי של הצהרה באתר זה, או נמצאת להיות, בלתי ניתן לאכיפה על פי כל דין, שלא ישפיע על יכולת האכיפה של ההוראות האחרות של כתב ויתור אתר זה.

שפוי

אתה משפה בזאת את בעל האתר ומתחייב לשמור על בעל האתר בשיפוי מפני הפסדים, נזקים, עלויות, התחייבויות והוצאות (כולל ללא הגבלה הוצאות משפטיות וכל הסכומים ששילם בעל האתר לצד שלישי להסדרת תביעה או מחלוקת בעצה. של היועצים המשפטיים של האתר) שנגרם או סבל על ידי בעל האתר הנובע מהפרה כלשהי על ידך בכל הוראה של תנאים והגבלות אלה, או הנובעת מכל טענה שהפרת כל תנאי מתנאים אלה.

הפרת תנאי שימוש אלה

מבלי לפגוע בזכויות אחרות של אתר זה בתנאים והגבלות אלה, אם אתה מפר את התנאים וההגבלות הללו בדרך כלשהי, רשאי בעל האתר לנקוט בפעולה שנחשבת כבעלי אתר להתמודד עם ההפרה, כולל השעיית הגישה שלך לאתר, האוסרת עליך גישה לאתר, חסימת מחשבים המשתמשים בכתובת ה- IP שלך לגישה לאתר, פנייה לספק שירותי האינטרנט שלך בבקשה לחסום את הגישה שלך לאתר ו / או להגיש נגדך הליך משפטי.

וָרִיאַצִיָה

בעל אתר רשאי לשנות את התנאים וההגבלות הללו מעת לעת. התנאים והתנאים המתוקנים יחולו על השימוש באתר זה מיום פרסום התנאים והתנאים המתוקנים באתר זה. אנא בדוק דף זה באופן קבוע כדי לוודא שאתה מכיר את הגרסה הנוכחית.

משימה

בעל אתר רשאי להעביר, לבצע חוזה משנה או להתמודד בדרך אחרת עם זכויות ו / או התחייבויות האתר בתנאים ותנאים אלה מבלי להודיע ​​לך או לקבל את הסכמתך.

אתה לא יכול להעביר, קבלן משנה או בדרך אחרת להתמודד עם את זכויותיך ו / או התחייבויות על פי תנאי שימוש אלה.

הפרדה

אם נקבע על ידי בית משפט או רשות מוסמכת כלשהי כי הוראת תנאים ותנאים אלה אינה חוקית ו / או בלתי ניתנת לאכיפה, ההוראות האחרות יימשכו בתוקף. אם הוראה בלתי חוקית ו / או בלתי ניתנת לאכיפה תהיה כדין או ניתנת לאכיפה אם חלק ממנה יימחק, יראו אותו חלק כמחוק ושאר ההוראה תמשיך בתוקף.

הסכם מלא

תנאים והגבלות אלה, יחד עם מדיניות הפרטיות של האתר, מהווים את כל ההסכם בינך לבין בעל האתר ביחס לשימושך באתר זה, ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים בגין השימוש שלך באתר זה.

משפט וסמכות שיפוט

תנאים והגבלות אלה ינוהלו על ידי ויבנו בהתאם לחוקי בריטניה וכל מחלוקת הנוגעת לתנאים ולהגבלות אלה תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בבריטניה.

תשלומים לאתר

כל התשלומים אינם ניתנים להחזר מכיוון שהם נוגעים לשירותים הניתנים בעת הרכישה. אם יש לך בעיה עם אחת מהרכישות שלך, אתה יכול ליצור קשר עם התמיכה שלנו.

כל חיובי החיוב או העסקאות ההפוכות שבוצעו בתשלומים שלך יובילו להשעיית חשבון מיידית. השעיה זו תוערך אז בהתאם ולפי הגורמים שהובילו לה.

השם החוקי שלנו הוא:

אזנדט מדיה בע"מ

משרדנו הרשום:

132-134 Great Ancoats Great, מנצ'סטר, M4 6DE, בריטניה

אודות תנאי שירות אלה באתר

יצרנו את התנאים וההגבלות באתר באמצעות הגנרטור TOS / T & C הזמין מ- מדיניות פרטיות באופן מקוון.

אתה יכול ליצור קשר עם בעל האתר בדוא"ל באמצעות קישור כתובת הדוא"ל שלנו לראש המסמך הזה.אתר מאושר מדיניות פרטיות מקוונת